Ładowanie…

Archiwizacjadanych.eu

Pomożemy ci zadbać o ważne dane i chronić je przed utratą.
zadbaj z nami o swoje dane

Odzyskiwanie danych obsługa.

Odzyskiwanie danych Co to jest odzyskiwanie danych?

Co to jest odzyskiwanie danych? Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania danych z uszkodzonych lub zniszczonych nośników pamięci. Inżynierowie wykonujący ten proces pracują w pomieszczeniach czystych, ale mogą go również wykonywać osoby, które nie mają dużej wiedzy o sprzęcie dyskowym. Odzyskiwanie danych po awarii obejmuje odzyskiwanie danych. W niektórych przypadkach dane można odzyskać z uszkodzonego dysku twardego przez skopiowanie ich na inny dysk twardy. Następnie dane muszą zostać ponownie podłączone do oryginalnego urządzenia, aby upewnić się, że działa ono prawidłowo.

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania danych z uszkodzonych lub zniszczonych urządzeń pamięci masowej.

Co to jest odzyskiwanie danych? W najbardziej podstawowej definicji jest to proces odzyskiwania danych z nośnika pamięci, który uległ uszkodzeniu. W zależności od rodzaju uszkodzenia metody odzyskiwania danych mogą być fizyczne lub logiczne. Uszkodzenia fizyczne można naprawić poprzez wymianę elementów sprzętowych, natomiast uszkodzenia logiczne wymagają użycia specjalistycznego oprogramowania do klonowania i kopiowania surowych danych na nowe urządzenie.

Proces ten działa, ponieważ sam plik i związane z nim informacje są przechowywane w różnych miejscach. System operacyjny Windows wykorzystuje tabelę alokacji plików do śledzenia plików na dyskach twardych. Tablicę alokacji można porównać do spisu treści książki, a rzeczywiste pliki do stron. Eksperci zajmujący się odzyskiwaniem danych wykorzystują te informacje do odtworzenia utraconych plików. W niektórych przypadkach odzyskiwanie danych jest możliwe nawet z niemal całkowicie zniszczonych nośników danych.

Proces odzyskiwania różni się w zależności od okoliczności utraty danych, używanego oprogramowania do odzyskiwania danych i rodzaju nośnika pamięci. Niektóre platformy oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych komputerów stacjonarnych umożliwiają odzyskiwanie utraconych plików za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych. Usługi odzyskiwania danych nie ograniczają się jednak tylko do tego, ponieważ umożliwiają również odzyskiwanie przypadkowo usuniętych plików. Pliki te mogą nadal znajdować się na dysku twardym w postaci pofragmentowanej.

W skrajnych przypadkach konieczna jest naprawa fizyczna. Uszkodzeniu uległy części mechaniczne lub elektryczne dysku. Naprawy te mają na celu jednorazowe odzyskanie zawartości o znaczeniu krytycznym. Techniki te nie są jednak odpowiednie do dalszego korzystania z urządzenia. Jeśli więc urządzenie pamięci masowej uległo uszkodzeniu i konieczne jest przywrócenie jego krytycznej zawartości, rozwiązaniem jest odzyskiwanie danych.

Jest ona wykonywana w pomieszczeniach czystych przez przeszkolonych inżynierów.

Odzyskiwanie danych z urządzenia wymaga specjalistycznej wiedzy i szkolenia. Inżynierowie wykonujący ten proces muszą być przeszkoleni w zakresie technik i narzędzi pracy. Muszą być wielozadaniowi, wytrwali i posiadać wysoki poziom wiedzy technicznej. Odzyskiwanie danych wymaga pomieszczeń sterylnych i certyfikowanych inżynierów. Najskuteczniejsze firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych zatrudniają wyszkolonych inżynierów posiadających certyfikaty najważniejszych firm technologicznych. Specjaliści ci przechodzą również intensywne szkolenia z zakresu szyfrowania, aby mieć pewność, że ich praca nie spowoduje ujawnienia poufnych danych.

Pomieszczenia czyste klasy ISO 5 są wyposażone w system filtracji, który usuwa z powietrza 99,99% cząstek o rozmiarach mikronów. Inżynierowie pracujący w pomieszczeniach czystych ISO klasy 5 mogą otwierać mechanizmy na dyskach twardych bez uszkadzania lub unieważniania ich oryginalnych gwarancji. Dodatkowo pomieszczenia te są wyposażone w specjalistyczną odzież dla inżynierów. Inżynierowie zajmujący się odzyskiwaniem danych muszą regularnie testować i certyfikować swój sprzęt, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Pomieszczenia czyste chronią także głowice odczytująco-zapisujące, które działają w odległości nanometrów od talerzy. Nanometry są setki razy mniejsze niż szerokość ludzkiego włosa.

Może być wykonywana przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy na temat sprzętu napędowego

Odzyskiwanie danych polega na odzyskiwaniu informacji z uszkodzonego dysku twardego lub innego nośnika pamięci, którego nie można odczytać ze względu na uszkodzenie lub powtarzające się błędy. Na szczęście oprogramowanie do odzyskiwania danych często potrafi rozwiązać te problemy i odzyskać dane w użytecznej postaci. Oprogramowanie to może również naprawić uszkodzone tablice partycji i systemy plików. W niektórych przypadkach oprogramowanie do odzyskiwania danych jest w stanie nawet wykonać obraz nośnika bez dostępu do talerzy.

Chociaż odzyskiwanie danych może wydawać się skomplikowane, istnieją pewne proste metody i narzędzia, których można użyć do samodzielnego odzyskania danych. W poważnych przypadkach konieczna jest pomoc specjalisty, który wykona naprawę fizyczną. Naprawy te, polegające na wymianie części dysku, mają na celu uratowanie najważniejszych treści raz na zawsze. Metody te nie są jednak zalecane do stosowania w zwykłym komputerze i powinny być wykonywane wyłącznie przez ekspertów.

Jest to integralny element odzyskiwania danych po awarii

Chociaż tworzenie kopii zapasowych danych jest ważnym elementem każdego planu odzyskiwania danych po awarii, nie jest wystarczające. Odzyskiwanie danych po awarii jest koniecznością, jeśli działalność firmy opiera się na danych o znaczeniu krytycznym. Utrata tych informacji może mieć poważny wpływ na codzienną działalność i ciągłość biznesową. Odzyskiwanie danych to proces sterowany oprogramowaniem, który umożliwia odzyskiwanie utraconych plików i przywracanie systemów do poprzedniego stanu. W przypadku awarii sprzętu lub przerwy w dostawie prądu odzyskiwanie danych może mieć kluczowe znaczenie dla przywrócenia systemów o znaczeniu krytycznym.

Gdy dochodzi do katastrofy, podstawowa infrastruktura firmy zostaje przełączona na system alternatywny. Ta alternatywna infrastruktura może w dalszym ciągu obsługiwać systemy firmy. Z drugiej strony kopie zapasowe umożliwiają tylko odzyskiwanie danych, a nie gwarantują ciągłości działania. Z tego względu istotne jest posiadanie planu odzyskiwania danych po awarii, który obejmuje zarówno tworzenie kopii zapasowych, jak i przywracanie danych. Plan odzyskiwania danych po awarii zapewni bezpieczeństwo danych do czasu ich przywrócenia.

Plany odzyskiwania danych po awarii powinny obejmować odpowiedni personel do ich realizacji. W niektórych przypadkach najlepiej jest utrzymywać kopie zapasowe i archiwizację w siedzibie firmy. Istnieją jednak również rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii oparte na chmurze, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć skuteczność odzyskiwania danych po awarii. Rozwiązania w chmurze zapewniają również skalowalność i elastyczność. Zmiany można dokonać jeszcze przed wystąpieniem awarii, a w razie potrzeby można łatwo dodawać i odejmować potrzebne pamięci masowe.

Planowanie odzyskiwania danych po awarii zapewnia identyfikację zależności między systemami oraz wyznaczenie celów dotyczących czasu i punktu przywracania danych. Tworzenie kopii zapasowych danych jest integralną częścią procesu odzyskiwania danych po awarii, ponieważ chroni dane przed uszkodzeniem w wyniku uszkodzenia bazy danych, propagacji błędów w systemach odpornych na awarie oraz awarii sprzętu. Dzięki właściwemu tworzeniu kopii zapasowych można odzyskać dane po każdej katastrofie, minimalizując jednocześnie wpływ na użytkowników i ciągłość działania firmy. Dobry plan odzyskiwania danych po awarii gwarantuje, że informacje o organizacji można odzyskać w minimalnym czasie.

Jest to ostatnia deska ratunku

Jeśli straciłeś wszystkie swoje pliki i zastanawiasz się, jak je odzyskać, masz kilka możliwości. Jedną z najczęstszych opcji jest odzyskiwanie danych z kopii zapasowej innej firmy. Jeśli nie jest to możliwe, można spróbować skorzystać z usługi o nazwie Salesforce Data Recovery. Usługa ta pozwala odzyskać dane z określonego punktu w czasie, zwykle z ostatnich trzech miesięcy. Wykonanie tej usługi zajmuje co najmniej sześć do ośmiu tygodni i trzeba za nią zapłacić.

Chociaż usługa ta może pomóc w odzyskaniu danych z chmury, nie może przywrócić uprawnień ani innych metadanych. Usługa odzyskiwania danych świadczona przez Salesforce jest w stanie odzyskać tylko dane, a nie uprawnienia. Na przykład w niedawnym incydencie Permageddon, który dotknął wielu użytkowników Pardot, Salesforce usunął wszystkie uprawnienia dotyczące kont Pardot, a administratorzy musieli odbudować swoje profile org.

Czasami utracone dane warto odzyskać. Nawet jeśli plik jest uszkodzony, często można go naprawić za pomocą technik naprawczych. Niedawno pewien naukowiec pracował nad eksperymentem naukowym z użyciem zrobotyzowanego pojazdu podwodnego. Jednak przed wyłączeniem łodzi podwodnej zapomniał zapisać nagranie wideo. To właśnie taka sytuacja powoduje awarię dysku. Utrata wszystkich ważnych plików może być bardzo frustrująca.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]